ویکتورهوگو: دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر قومی که باشد، از آن همه جهانیان است. ***

مقاطع تحصیلی

ابتدایی
متوسطه دوره اول

لیست برگزیدگان منطقه پنج جشنواره پژوهش سراهای شهر تهران

  

رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گرایش

مقطع

اول

سینا نیک سیرت

روباتیک

مسیریاب

متوسطه دوره اول

اول

علی آهنگری

مصطفی عسکرزاده

محمد محمدلو

روباتیک

مسیریاب

متوسطه دوره دوم

اول

امیرحسین حمیدی

علیرضا فتح الهی

روباتیک

سه کاره

متوسطه دوره دوم

اول

آریا مهرعلی تبار

ادبی

داستان کوتاه

متوسطه دوره اول

اول

عاطفه خرمی راد

فاطمه صاحی

سیده عطیه موسویان

مژده درویشی

بازی خلاق

 

متوسطه دوره اول

دوم

کسری خرمی

روباتیک

مسیریاب

متوسطه دوره اول

دوم

محمد مهدی ابوترابی

محمد شاکری

روباتیک

مسیریاب

متوسطه دوره دوم

دوم

محمدهادی وعیدی

جواد صادقی

روباتیک

سه کاره

متوسطه دوره اول

دوم

یاسمن حاجی زاده

مبینا برا

روباتیک

دمو

ابتدایی

دوم

مریم اصغری

پرنیان ابراهیمی

نازنین زهرا قموشی رامندی

 

هوافضا

گلایدر

متوسطه دوره اول

دوم

مطهره چمنی

ادبی

انشانویسی

ابتدایی

دوم

حسین چمن سرا

ادبی

انشانویسی

متوسطه دوره دوم

دوم

حمیدرضا رادفر

محمد فراهانی

هنری

فیلم مستند

متوسطه دوره دوم

دوم

یاسمن اسماعیلی

هنری

عکاسی

متوسطه دوره اول

دوم

رعنا باغستانی

نگار علی نوری

یاس مهرآبادی

پژوهش

علوم زیستی

متوسطه دوره اول

دوم

ادیب زاده

تولایی

خلوسی

بازی خلاق

 

متوسطه دوره اول

سوم

کوثر قنبری

زهرا کوچکی

آزاده اسدی

روباتیک

مسیریاب

متوسطه دوره دوم

سوم

فاطمه عطرچی

روباتیک

سه کاره

متوسطه دوره دوم

سوم

عرفان ولی پور

ادبی

داستان کوتاه

متوسطه دوره اول

سوم

ترنج عباسی

ادبی

انشانویسی

متوسطه دوره اول

سوم

مهلا فامرینی

ادبی

شعر

متوسطه دوره اول

سوم

کیوان رضایی

محمدسیناپاک دشت

علیرضا عیسوند

برنامه نویسی

 

متوسطه دوره دوم

 

آخرين خبر هاي علمي