ویکتورهوگو: دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر قومی که باشد، از آن همه جهانیان است. ***

مقاطع تحصیلی

ابتدایی
متوسطه دوره اول

کلیه هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش با دریافت بخشنامه و فرم های مربوطه ی هفدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی بهترین آثار دانش آموزان خود را که شرایط شرکت در جشنواره خوارزمی دارند تا تاریخ 94/1/25 به پژوهش سرا ارسال دارند.

تذکر: تصویر آثار مربوطه و اسکن عکس و شناسنامه دانش آموز و توضیحات احتمالی درباره اثر روی cd زده شده و به همراه فرم هایی که عکس دانش آموز روی آن الصاق شده ارسال شود.


 

 از کلیه مدارسی که جواب بخشنامه هنری و عکس های ویژه در مورد آزمایشگاه و زیست را داده اند تقدیر و تشکر بعمل می آید انشاءالله بزودی نمایشگاهی دایر می گردد.

اسامی مدارسی که آثار هنری خود را ارسال نموده اند: قلم- دانشجو - هما(دخترانه)- سردارسازندگی - هیربد - پیامبر- مهدی پور- کوشیار گیلانی( پسرانه ) - شهید مدرس - ولایت - آینده برتر - سرفراز - سمیه - اکباتان - نورا - سپیده کاشانی - پلی تکنیک هنر - آوینی - دانش مفید - بوعلی - جهاد - شهدای راه آهن - شاملو - امام محمدباقر - نخبگان پورسینا - ابوذر غفاری - فردوس - فکوری - بهار پروانه ها

 انجمن هنری پژوهش سرای جوان منطقه پنج در نظر دارد کلاسهای زیر را برگزار نماید:

ردیف

نام دوره

تعداد جلسات

روز

ساعت

تاریخ شروع دوره

1

کارگاه خوشنویسی تحریری ( با خودکار)

10 جلسه

سه شنبه

13/30-15

93/11/14

2

کارگاه روش تحقیق

5 جلسه

سه شنبه

15/30-17

93/11/14

هزینه کلاسهای فوق مبلغ 50.000 تومان می باشد.
 
لازم به ذکر است که ردیف 1 ویژه دانش آموزان ابتدایی و متوسطه دوره اول و ردیف 2 ویژه دانش آموزان متوسطه دوره دوم و هنرستان ها می باشد.
 
 

 

آخرين خبر هاي علمي