ویکتورهوگو: دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر قومی که باشد، از آن همه جهانیان است. ***

مقاطع تحصیلی

ابتدایی
متوسطه دوره اول

زندگينامه حکيم و رياضي دان و شاعر بزرگ ايران خيام نيشابوري

حکيم عمر خيام نيشابوري مردي است که ايرانيان او را با رباعياتش مي شناسند. 18 ماه مه، روز بزرگداشت «عمر خيام» نيشابوري است.هر چند روز ملي بزرگداشت حکيم عمر خيام، در روز 27 ارديبهشت ماه است.

 

خيام کسي است که تقويم جلالي را تنظيم کرد. همان تقويمي که کنستانتين بر اساس آن تقويم مسيحيت را درست کرد. اما در وراي دانش والاي خيام، عرفان از جنبه هاي اجتناب ناپذير شخصيت اين مرد است.

يكي از حكماء و رياضي دانان و شاعران بزرگ ايران در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم است . سال ولادت او دقيقا" مشخص نيست . وي در شهر نيشابور به دنيا آمد . به اين علت به او خيام مي گفتند چون پدرش به شغل خيمه دوزي مشغول بوده است .خيام از بزرگترين دانشمندان عصر خود به حساب مي آمد ، و داراي هوشي فوق العاده بوده و حافظه اي نيرومند و قوي داشت .

در دوران جواني خود به فراگيري علم و دانش پرداخته به طوري كه در فلسفه ، نجوم و رياضي به مقامات بلندي رسيد و در علم طب نيز مهارت داشته به طوري كه گفته شده  سلطان سنجر را كه در زمان كودكي به مرض آبله گرفتار شده بود معالجه كرد . خيام به دو زبان فارسي و عربي نيز شعر مي سرود و در علوم مختلف كتاب هاي با ارزشي نوشته است .

خيام در علم نجوم مهارتي تمام داشت به طوري كه گروهي از منجمين كه با او معاصر بودند در بناي ساختن رصد خانه سلطان ملكشاه سلجوقي همكاري كردند و همچنين خيام به درخواست سلطان ملكشاه سلجوقي تصميم به اصلاح تقويم گرفت كه به تقويم جلالي معروف است . خيام در دوران زندگي خود از جهت علمي و فلسفي به معروفيت رسيد و مورد احترام علما و فيلسوفان زمان خود بود . . .

ويژگي سخن خيام در زمينه ادبيات و شعر بيشترين معروفيت را در رباعيات به دست آورده چون رباعيهاي او بسيار ساده و بي آلايش و دور از تكلف و تصنع نوع زبان شعري است در عين اينكه شامل فصاحت و بلاغت است داراي معاني عالي و استوار است .


خصوصيات ديگري كه در اشعار خيام نمودار است اين است كه سخنش در كمال متانت و سنگيني است . اهل شوخي و مزاح نيست ، با كسي كار ندارد چون او حكيمي است متفكر ، دنبال سخنوري نيست و هنگامي كه در اشعارش دقت مي كنيم متوجه مي شويم كه افكار شعري او بر دو يا سه موضوع بيشتر نيست :
يادآوري مرگ ، تاسف بر ناپايدار بودن زندگي و بي اعتباري روزگار .

معرفي آثار :
1- رساله اي در جبر و مقابله
2- رساله اي در شرح اصول اقليدس
3- زيج ملكشاهي يا زيج جلالي
4- رساله اي در طبيعيات
5- رساله در وجود
6- رساله فلسفي كه در آن از حكمت الهي در آفرينش عالم و تكاليف مردم و عبادات بحث مي كند
7- رساله اي در اختلاف فصول و اقاليم
8- نوروز نامه كه درباره رسوم و اعياد ايرانيان به ويژه تاريخ و آداب ايرانيان در روز عيد نوروز است
9- ديوان رباعيات

برخيز و مخور غم جهان گذران                    بنشين و دمي به شادماني گذران

در طبع جهان اگر وفايي بودي                        نوبت به تو خود نيامدي از دگرا

 

آخرين خبر هاي علمي