ویکتورهوگو: دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر قومی که باشد، از آن همه جهانیان است. ***

مقاطع تحصیلی

ابتدایی
متوسطه دوره اول
آیا از محتوای سایت راضی هستید؟


آمار:

بله
آرا: 42
38.5%  
خیر
آرا: 67
61.5%  

تعداد آرا   109
شروع رأی گیری   2013-11-29 00:00:00
پایان رأی گیری   2031-07-16 00:00:00

آخرين خبر هاي علمي